Overflabehandling etter kundens behov og ønsker!

Hos Lies Snekkerverksted utfører vi en rekke måter å 

overflatebehandle våre produkter på, alt etter kundens ønsker og behov.

Trapper skal blant annet være gode å gå i, og ikke minst ha et estetisk 

formål. Ved å overflatebehandle sikrer man produktets levetid i lang tid.

De ulike behandlingmetodene:

- Hvitmaling

- Beising, m. lakk

- Lakking

- Lasurering

- Oljing

Vi leverer også ubehandlet dersom kunden ønsker dette.

Kunden kan også kombinere beisede trinn og handtre med hvitmalte vanger,

slik som vist på bildet.